Godziny poszczególnych biegów

10.5.2023 - GODZINY POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW ( aktualne, po zmianach)

Biegi dzieci – główne dystanse i biegi cząstkowe:

9.45 – rozgrzewka dla wszystkich biegów dziecięcych i młodzieżowych

=>Bieg 200m – w ramach kategorii wiekowej 2020-2017 odbędzie się osiem biegów cząstkowych dzieci, według poniższego podziału:

09:55 zbiórka na starcie biegu 200 m pierwszej grupy, kolejna

przygotowuje się obok miejsca startu.

10:00 -1 start biegu 200m ŻBIKI (ch)

10:05 -2 start biegu 200m WIEWIÓRKI(dz)

10:10- -3 start biegu 200m JEŻE (ch)

10:15 -4 start biegu 200m SOWY (dz)

10:20 -5 start biegu 200m LISY (ch)

10:25 -6 start biegu 200m SARENKI (dz)

10:30- 7 start biegu 200m BOBRY (ch)

10:35- 8 start biegu 200m KRECIKI (ch)

=>Bieg 600m – w ramach kategorii wiekowej 2016-2014 odbędą się cztery biegi cząstkowe dzieci, według poniższego podziału:

10:36 zbiórka na starcie biegu 600m pierwszej grupy, kolejna przygotowuje się obok miejsca startu itd.

10:40-start biegu 600m WILCZYCE (dz)

10:45 -start biegu 600m ŁASICE (dz)

10:50 -start biegu 600m ZAJĄCE (ch)

10:55 -start biegu 600m WILKI (ch)

=>Bieg 1000m - w ramach kategorii wiekowej 2013-2011 odbędą się dwa biegi cząstkowe dzieci, według poniższego podziału:

Zbiórka na starcie: 11:00

11:05 start biegu 1000m ŁANIE (dz)

11:15 start biegu 1000m JELENIE (ch)

11.30 Pokaz karate Wiktorii Łuczyńskiej

12.00 Dekoracja Biegu Dziecięcego

(Przypominamy, że zgodnie z komunikatem z dnia 4.05.2023, w związku z nieosiągniętą minimalną liczbą zawodników byliśmy zmuszeni odwołać bieg na dystansie 2000m.

W ciągu 10 dni prześlemy zwrot wpisowego na konto, z którego dokonana została płatność.)

Zgodnie z regulaminem dekoracja i nagrody w biegach dziecięcych będą przyznawane na dystansach: 600m, 1000m, 3 pierwsze miejsca chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej (dwóch głównych dystansach).

Dekoracji dokonują ambasadorki biegu.

Dla przykładu dystans 600m - składa się z czterech biegów cząstkowych, których wyniki są łączone w jedno zestawienie i dopiero wtedy wyłaniane są pierwsze trzy miejsca chłopców i dziewczynek.

Na dystansie 200m wszyscy zawodnicy są zwycięzcami!!! Każdy z nich otrzyma medal oraz drobny upominek.

Bieg główny i marsz NW:

11:40 Rozgrzewka dla biegu 10 km

12:15 Start bieg główny 10 km

13:05 Rozgrzewka dla biegu 5km i NW

13:25 Start bieg główny 5 km i NW

Nagrody przyznawane zgodnie z regulaminem:

https://time4run.com.pl/.../Regulamin-Bieg-Poznaniaka...

Biegi główne i marsz odbędą się w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Meta znajduje się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Start w okolicy wejścia głównego do Muzeum.

Biegi dziecięce i młodzieżowy odbędą się w granicach Muzeum.

14.50 Dekoracja Biegów dla osób dorosłych

15.30 Zakończenie wydarzenia

Linki do mapek tras:

http://biegpoznaniaka.pl/node/82 - 10km, 5km, 5kmNW

http://biegpoznaniaka.pl/.../669x473xbieg_5_km_i_nw_5km...

http://biegpoznaniaka.pl/node/83 - biegi dziecięce

=>WAŻNY TELEFON: 604 075 335 – Magda (biegi i marsz dla dorosłych), 661-805-546 – Dorota (biegi dziecięce i młodzieżowe), 608-204-003 – Piotr - telefon kontaktowy do przedstawicieli organizatora.

=>Punkt pomocy medycznej będzie się znajdował przy biurze zawodów.

 

 

 2.2.2023

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej, opłacenie pakietu startowego przelewem oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

Dystans dla biegaczy wynosi:

a. Bieg główny: 10km

b. Bieg główny: 5km

c. Marsz Nordic Walking 5km

d. Biegi dziecięce i młodzieżowe: 200m, 600m, 1000m, 2000m

 

Planowane godziny startów:

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

10:30 -start biegu 200m(chłopcy rocznik 2020 -2017)

10:35 -start biegu 200m (dziewczynki rocznik 2020 -2017)

10:45 -start biegu 600m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2016-2014)

11:00-start biegu 1000m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2013-2011)

11:15- start biegu 2000 m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2010-2008)

*W najmłodszych rocznikach organizator zastrzega sobie możliwość podziału na mniejsze podgrupy zawodników w ramach danego dystansu np. na dwie grupy dziewczynek i dwie grupy chłopców. Godziny start mogą zmienić się, w zależności od ilości grup. Bieg na dystansie 2000m odbędzie się pod warunkiem że liczba osób zapisanych na dany dystans przekroczy 10 zawodników. Jeżeli minimalny limit zawodników nie zostanie osiągnięty do 30.04.2023 bieg może być odwołany a wpłaty zostaną zwrócone. Wszystkie najbardziej aktualne informacje, także o ewentualnych zmianach, są publikowane na stronie www.biegpoznaniaka.pl oraz na FB: Bieg Poznaniaka.

Biegi dziecięce i młodzieżowe także są objęte elektronicznym pomiarem czasu (numery startowe z chipem).

Zgodnie z regulaminem koronacja i nagrody w biegach dziecięcych będą przyznawane na trzech dystansach: 600m, 1000m, 2000m 3 pierwsze miejsca chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej (w trzech głównych dystansach). Dla przykładu dystans 600m - 2015-2013 składa się z czterech biegów cząstkowych, których wyniki są łączone w .

Na dystansie 200m wszyscy zawodnicy są zwycięzcami!!! Każdy z nich otrzyma medal, drobny upominek i dyplom.

Bieg główny i marsz NW:

12:10- bieg 10 km

12:30 –bieg 5 km

12:35 –marsz Nordic Walking 5km

Nagrody przyznawane zgodnie z regulaminem

Regulamin-Bieg-Poznaniaka-2023-17.02-p.pdf (time4run.com.pl)

Bieg główny i marsz odbędzie się w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Meta znajduje się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Start w okolicy wejścia głównego do Muzeum.

Biegi dziecięce i młodzieżowy odbędą się w granicach Muzeum.

 

Linki do mapek tras: