Godziny poszczególnych biegów

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej, opłacenie pakietu startowego przelewem oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dystans dla biegaczy wynosi:

a. Bieg główny: 10km

b. Bieg główny: 5km

c. Marsz Nordic Walking 5km

d. Biegi dziecięce i młodzieżowe: 200m, 600m, 1000m, 2000m

 

Planowane godziny startów:

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

10:30 -start biegu 200m (chłopcy rocznik 2021 -2018)

10:35 -start biegu 200m (dziewczynki rocznik 2021 -2018)

10:45 -start biegu 600m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2017-2015)

11:00-start biegu 1000m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2014-2012)

11:15- start biegu 2000m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2011-2009)

*W najmłodszych rocznikach organizator zastrzega sobie możliwość podziału na mniejsze podgrupy zawodników w ramach danego dystansu np. na dwie grupy dziewczynek i dwie grupy chłopców. Godziny startu mogą zmienić się, w zależności od ilości grup. Bieg na dystansie 2000m odbędzie się pod warunkiem, że liczba osób zapisanych na dany dystans przekroczy 12 zawodników. Jeżeli minimalny limit zawodników nie zostanie osiągnięty do 30.04.2024 bieg może być odwołany a wpłaty zostaną zwrócone.Wszystkie najbardziej aktualne informacje, także o ewentualnych zmianach, są publikowane na stronie www.biegpoznaniaka.pl oraz na FB: Bieg Poznaniaka.

Biegi dziecięce i młodzieżowe także są objęte elektronicznym pomiarem czasu (numery startowe z chipem).

Zgodnie z regulaminem koronacja i nagrody w biegach dziecięcych będą przyznawane na trzech dystansach: 600m, 1000m, 2000m 3 pierwsze miejsca chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej (w trzech głównych dystansach). Dla przykładu dystans 600m - 2017-2015 składa się z czterech biegów cząstkowych, których wyniki są łączone w jedno zestawienie i dopiero wtedy wyłaniane są pierwsze trzy miejsca chłopców i dziewczynek.

Na dystansie 200m wszyscy zawodnicy są zwycięzcami!!! Każdy z nich otrzyma medal, drobny upominek i dyplom.

Bieg główny i marsz NW:

12:10- bieg 10 km

12:30 –bieg 5 km

12:35 –marsz Nordic Walking 5km

Nagrody przyznawane zgodnie z regulaminem

https://time4run.com.pl/wp-content/uploads/2024/02/Regulamin-Bieg-Poznaniaka-2024.pdf

Bieg główny i marsz odbędzie się w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Meta znajduje się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Start w okolicy wejścia głównego do Muzeum.

Biegi dziecięce i młodzieżowy odbędą się w granicach Muzeum.

 

Linki do mapek tras: