Informacja o 1,5%

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Aperio" posiada od 2015 roku status Organizacji Pożytku Publicznego.

Możesz przekazać nam 1,5% swojego podatku, wpisując we wniosku KRS 0000316579.

Pieniądze zebrane z 1% zostaną przekazane na organizację zajęć dodatkowych oraz półkoloni dla wychowanków Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem, które mieści się przy ul. Płowieckiej 5

Przedszkole jest częścią Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu. 14 dzieci  jest objętych intensywną terapią indywidualną. Podczas zajęć dzieci uczą się bardzo wielu umiejętności tj. zabawa, witanie się z kolegami,  spędzanie czasu wolnego, umiejętności z zakresu mowy i wiele innych. Wszystkie dzieci mają krótkie zajęcia w grupie rówieśniczej, niektóre są wprowadzane do przedszkola integracyjnego. Ważnym elementem terapii na każdym etapie jest przeniesienie nabytych umiejętności do naturalnego środowiska dzieci oraz uczenie w nowym środowisku zupełnie innych umiejętności (przejazd środkami komunikacji, umiejętność czekania w różnych sytuacjach, korzystanie z publicznych miejsc, np. placu zabaw).  W tym celu Stowarzyszenie Aperio organizuje wiele wycieczek i imprez, również półkolonie letnie i zimowe. Stowarzyszenie prowadzi również działalność szkoleniową. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli z całej Polski, dla rodziców i studentów.